แบบทดสอบภาษาเยอรมัน

Test: mögen und möchten

คุณใช้คำว่า mögen กับ möchten ถูกไหม ลองทำแบบทดสอบดูที่นี่ อย่าลืมผัน Verb ให้ถูกด้วยนะคะ

Test: sein und haben

คุณใช้ Verb "sein" กับ "haben" ถูกไหม ลองทำแบบทดสอบดูที่นี่ อย่าลืมผัน Verb ให้ถูกด้วยนะคะ

Test: nach / zu / im / ins Haus

คุณรู้ไหมว่าเมื่อไหร่ต้องใช้ nach เมื่อไหร่ต้องใช้ zu หรือ im หรือ ins Haus ลองทดสอบความรู้ของคุณได้ที่นี่

Test: nicht und kein

คุณใช้คำว่า nicht กับ kein ถูกไหม ลองทำแบบทดสอบดูที่นี่ อย่าลืมผัน Verb ให้ถูกด้วยนะคะ

Test: sollen / müssen / dürfen

เมื่อไหร่ใช้ sollen, müssen หรือ dürfen ลองทำแบบทดสอบดูที่นี่ อย่าลืมผัน Verb ให้ถูกด้วยนะคะ

Test: können / möchten / wollen

ใช้ können, möchten และ wollen ในประโยคอย่างไร ลองทำแบบทดสอบดูได้ที่นี่ อย่าลืมผัน Verb ให้ถูกด้วยนะคะ

Test: Präpositionen

คุณรู้จักคำบุพบทในภาษาเยอรมันดีแค่ไหน ใช้คำบุพบทได้ถูกไหม ลองทำแบบทดสอบดูนะคะ
เรียนภาษาเยอรมันตัวต่อตัว

เรียนภาษาเยอรมัน

หากสนใจเรียนภาษาเยอรมัน สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้ด้านล่าง สอนทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน สำหรับบุคคลทั่วไป ติวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ต้องการจะสอบหลักสูตรภาษาเยอรมันต่างๆ รับปรึกษาเกี่ยวกับภาษาเยอรมัน แนะแนวการเขียนรายงาน การไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน

CONNECT WITH US