เรื่องสั้นภาษาเยอรมัน

Zitat von Elisabeth Kübler-Ross

Die schönsten Menschen sind diejenigen, die Niederlagen, Leiden, Kampf und Verlust erfahren haben und ihren Weg ...

Die Fabel von den Fröschen

Eines Tages entschieden die Frösche, einen Wettlauf zu veranstalten. Um es besonders schwierig zu machen, ...

Der Schnitzer

Vor vielen hundert Jahren lebte in China ein kunstfreudiger Kaiser. Eines Tages hatte er den Wunsch, eine ...
เรียนภาษาเยอรมันตัวต่อตัว

เรียนภาษาเยอรมัน

หากสนใจเรียนภาษาเยอรมัน สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้ด้านล่าง สอนทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน สำหรับบุคคลทั่วไป ติวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ต้องการจะสอบหลักสูตรภาษาเยอรมันต่างๆ รับปรึกษาเกี่ยวกับภาษาเยอรมัน แนะแนวการเขียนรายงาน การไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน

CONNECT WITH US