Übung macht den Meister

Practice makes perfect

หน้านี้สำหรับผู้ที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันหรือต้องการฝึกภาษาให้เก่งขึ้น สามารถเข้ามาอ่านบทความและข้อแนะนำในการเรียนหรือทำแบบฝึกหัดภาษาเยอรมันได้ที่นี่ คอยติดตามบทความใหม่ๆ จากเราได้ทาง Facebook

เรียนเยอรมันอย่างไรให้เก่ง

การที่จะเก่งภาษาต้องใช้เวลาและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง อ่านข้อแนะนำดีๆ ในการเรียนได้ที่นี่

ความรู้ภาษาเยอรมัน

ความรู้ต่างๆ สำหรับผู้ที่กำลังเรียนภาษาเยอรมัน คอยติดตามอ่านเพื่อสะสมความรู้ไปเรื่อยๆ

ทดสอบภาษาเยอรมัน

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมันของคุณได้ที่นี่ โดยการทำแบบฝึกหัดง่ายๆ ของเรา

อ่านภาษาเยอรมัน

การอ่านภาษาเยอรมันบ่อยๆ ทำให้ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และเก่งขึ้น คอยติดตามอ่านเพื่อพัฒนาภาษา

เรียนภาษาเยอรมันอย่างไรให้เก่ง

Tips for Learning German

การที่จะเก่งภาษาเยอรมันต้องใช้เวลาและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นอกจากคำศัพท์และหลักไวยากรณ์แล้ว ผู้เรียนควรศึกษาธรรมเนียมประเพณีและแนวคิดของคนเยอรมันควบคู่ไปด้วย เพื่อที่จะเข้าใจภาษาได้มากขึ้น และควรเรียนและฝึกการใช้ภาษาเยอรมันทั้งแบบ passive และแบบ active
อ่านข้อแนะนำดีๆ ในการเรียนภาษาเยอรมันให้ประสบความสำเร็จได้ที่นี่

ความรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมัน

German Basics

ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับภาษาเยอรมันสำหรับผู้ที่กำลังเรียน คอยติดตามข้อมูลและเกร็ดความรู้ใหม่ๆ ได้ที่นี้นะคะ

German Quotes

การอ่านภาษาเยอรมันทำให้เก่งภาษามากขึ้น ฝึกอ่านภาษาเยอรมันและคอยติดตามคำคมและข้อคิดดีๆ ได้ที่นี่ค่ะ

German Tests

มาลองทดสอบความรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมันของคุณ โดยการทำแบบฝึกหัดง่ายๆ ของเราได้ที่นี้นะคะ
เรียนภาษาเยอรมันตัวต่อตัว

เรียนภาษาเยอรมัน

หากสนใจเรียนภาษาเยอรมัน สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้ด้านล่าง สอนทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน สำหรับบุคคลทั่วไป ติวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ต้องการจะสอบหลักสูตรภาษาเยอรมันต่างๆ รับปรึกษาเกี่ยวกับภาษาเยอรมัน แนะแนวการเขียนรายงาน การไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน

CONNECT WITH US