จุดเด่นของเรา

เรียนภาษาเยอรมัน กับเราแตกต่างอย่างไร...?

ปรับการสอนตามผู้เรียน

ทางเราเข้าใจว่าผู้เรียนแต่ละคนมีถนัดและวัตถุประสงค์ในการ เรียนภาษาเยอรมัน ไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะถนัดการท่องจำแต่ยังขาดทักษะในการนำสิ่งที่เรียนมาและคำศัพท์ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ บางคนอ่านภาษาเยอรมันเข้าใจแต่ไม่สามารถสื่อสาร (พูดและเขียน) เป็นภาษาเยอรมันได้ การเรียนการสอนของเราจะปรับเนื้อหาการสอนและระดับความยากง่ายตามผู้เรียนแต่ละคน โดยจะแก้ไขและติวตรงจุดที่ยังอ่อน และพัฒนาทักษะทุกด้านให้ดียิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงค์ของผู้เรียนเป็นหลัก

ผู้เรียนแต่ละคนมีวัตถุประสงค์ในการ เรียนภาษาเยอรมัน ที่แตกต่างกัน บางคนเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบหลักสูตรภาษาเยอรมัน สอบสัญชาติเยอรมัน เพื่อเตรียมไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน หรือต้องการเรียนเสริมในส่วนของวรรณคดีเยอรมันหรือการเขียนรายงาน (นิสิต นักศึกษา ภาควิชาเอกเยอรมัน) การสอนของเราจะเน้นวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาเยอรมันเป็นหลักและปรับการสอนให้ตรงตามนั้น

เรียนภาษาเยอรมัน อย่างได้ผล

อธิบายอย่างเข้าใจง่าย สอนวิธีการจับและจำหลักในการใช้ภาษาเยอรมัน ฝึกให้สามารถใช้ภาษาได้คล่อง ลักษณะการสอนจะเน้นการเรียนรู้ภาษาทั้งแบบ passive คือสามารถอ่านและฟังภาษาเยอรมันได้เข้าใจ และแบบ active ซึ่งจะยากขึ้นไปอีกขั้นคือสามารถสื่อสารโดยการพูดและเขียนได้ ส่วนการสอนแบบติวจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถสอบหลักสูตรภาษาเยอรมันต่างได้ หรือติวนักเรียน นิสิต นักศึกษาวิชาเอกเยอรมันเพื่อให้เรียนได้คะแนนดีขึ้น

ค่าเรียน

 

 

german course

เรียนภาษาเยอรมัน ตัวต่อตัว

ค่าเรียน 1,000 บาท / 1 คน / 1 ชม

 • เรียนภาษาเยอรมัน ครั้งละ 1 ชั่วโมง ค่าเรียน 1,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง
 • เรียนออนไลน์หรือสถานที่ใกล้ BTS
 • ชำระค่าเรียนเป็นรายครั้ง
 • ไม่เรียนวันไหนโปรดแจ้งล่วงหน้า 3 วัน
 • ค่าเรียนรวมค่าเอกสารประกอบการสอน
 • ค่าเรียนไม่รวมค่าหนังสือ

 

 

 

german course

เรียนตัวต่อตัว "ราคาพิเศษ"

ค่าเรียน 1,500 บาท / 1 คน / 2 ชม

 • เรียนภาษาเยอรมัน ครั้งละ 2 ชั่วโมง ค่าเรียน 1,500 บาท ต่อคน ต่อครั้ง
 • เรียนออนไลน์หรือสถานที่ใกล้ BTS
 • ชำระค่าเรียนเป็นรายครั้ง
 • ไม่เรียนวันไหนโปรดแจ้งล่วงหน้า 3 วัน
 • ค่าเรียนรวมค่าเอกสารประกอบการสอน
 • ค่าเรียนไม่รวมค่าหนังสือ

 

 

 

german group

เรียนกลุ่มย่อย "ชวนเพื่อนมาเรียน"

เรียนเป็นกลุ่ม 2 คน
ค่าเรียน 2,600 บาท /
2 คน / 2 ชม

เรียนเป็นกลุ่ม 3 คน
ค่าเรียน 3,300 บาท /
3 คน / 2 ชม

 • เรียนอย่างน้อยครั้งละ 2 ชม
 • เรียนออนไลน์หรือสถานที่ใกล้ BTS
 • เหมาจ่ายล่วงหน้าสำหรับเรียน 5 ครั้ง
 • ไม่เรียนวันไหนโปรดแจ้งล่วงหน้า 3 วัน

 

 

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปรึกษาภาษาเยอรมัน

รับปรึกษาเกี่ยวกับภาษาเยอรมัน

หากคุณต้องเขียนใบสมัครการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ติดต่อเพื่อหาที่พัก เขียนใบสมัครงาน สมัครฝึกงาน เขียนรายงานหรืองานวิทยานิพนธ์ภาษาเยอรมัน และต้องการคำปรึกษาชี้แนะแนวทาง สามารถติดต่อเราเพื่อปรึกษาในเบื้องต้นและสอบถามราคาได้