ความรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมัน

mögen und möchten

คำว่า mögen กับคำว่า möchten ใช้ต่างกันอย่างไร ถึงแม้คำว่า möchten จะผันมาจาก mögen แต่ความหมายของทั้งสองคำต่างกันอย่างมาก...

sein und haben

Verb หลักสอง Verb ซึ่งผู้ที่เริ่มเรียนภาษาเยอรมันทุกคนควรรู้จักเพราะเป็นสองใน Verb ที่สำคัญที่สุดและที่น่าจะต้องได้ใช้บ่อยมากคือ "sein" กับ "haben"...

nach / zu / im / ins Haus

Präpositionen (คำบุพบท) ที่ใช้กับ Haus ในภาษาเยอรมันจะมีอยู่หลายคำ คือ nach / zu / im / ins โดยแต่ละคำจะมีความหมายแตกต่างกันออกไป...

nicht und kein

คำว่า nicht กับคำว่า kein ใช้ในประโยคปฏิเสธทั้งคู่ แต่สองคำนี้ต่างกันอย่างไหร่ และเมื่อไหร่ต้องใช้ nicht และเมื่อไหร่ต้องใช้ kein อ่านดูได้ที่นี่...

sollen / müssen / dürfen

คำว่า sollen müssen dürfen เป็น Modalverb คือคำกริยาช่วยในภาษาเยอรมัน โดยทั้งสามคำมีความหมายแตกต่างกันดังนี้ "sollen" แปลว่า "ควรจะ"...

können / möchten / wollen

ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง Modalverb ที่เหลืออีก 3 คำ (Modalverben ในภาษาเยอรมันจะมีทั้งหมด 6 คำ) คือ können, möchten และ wollen...

Präpositionen

ในภาษาเยอรมันจะมีคำบุพบทหลายประเภท เช่น Lokale Präposition (คำบุพบทบอกสถานที่) Temporale Präposition (คำบุพบทบอกเวลา)...
เรียนภาษาเยอรมันตัวต่อตัว

เรียนภาษาเยอรมัน

หากสนใจเรียนภาษาเยอรมัน สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้ด้านล่าง สอนทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน สำหรับบุคคลทั่วไป ติวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ต้องการจะสอบหลักสูตรภาษาเยอรมันต่างๆ รับปรึกษาเกี่ยวกับภาษาเยอรมัน แนะแนวการเขียนรายงาน การไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน

CONNECT WITH US