learn german
learn german
เรียนภาษาเยอรมัน
ให้ประสบความสำเร็จ
It's all about
German Language

เรียนภาษาเยอรมันออนไลน์ตัวต่อตัว

      รับสอนภาษาเยอรมันออนไลน์ตัวต่อตัวแบบรายครั้งสอนตรงจุดที่ไม่เข้าใจ

สอนภาษาเยอรมัน

สอน พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาเยอรมัน ทุกระดับตั้งแต่ A1 ถึง C2 มุ่งเน้นให้สามารถเข้าใจตรงจุดที่มีปัญหา เพื่อใช้ในการศึกษาต่อหรือในอาชีพการงาน

ผู้เชี่ยวชาญภาษาเยอรมัน

เรียนภาษาเยอรมันตัวต่อตัว กับผู้เชี่ยวชาญระดับเจ้าของภาษา สำเร็จการศึกษาจากประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน และเข้าใจภาษาเยอรมันอย่างลึกซึ้ง

ติวเข้มภาษาเยอรมัน

ติวภาษาเยอรมันเพื่อไปสอบหลักสูตร ติวนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนและสอบได้คะแนนดีขึ้น ติวสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน

ให้คำปรึกษาด้านภาษาเยอรมัน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษาเยอรมัน แนะแนวการติดต่องาน การสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเยอรมนี การกรอกเอกสารและเขียนจดหมายสมัครงาน

ล่ามภาษาเยอรมัน

บริการล่ามแปลจากภาษาเยอรมันเป็นไทยและจากภาษาไทยเป็นเยอรมัน แปลอย่างชัดเจนและครบถ้วนเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่นช่วยให้งานประสบความสำเร็จ

สะดวกรวดเร็วตรงประเด็นน

ขั้นตอนการทำงานสำหรับบริการล่ามภาษาเยอรมันสะดวก รวดเร็ว มุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ในธุรกิจและการติดต่อประสานงาน

สนใจติดต่อสอบถาม

LINE-ID
@450fexwx

ฝึกภาษาเยอรมัน

ความรู้ทั่วไปภาษาเยอรมัน

อ่านเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ Grammar และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาเยอรมันได้ที่นี่

แบบทดสอบภาษาเยอรมัน

คุณมีความรู้เกี่ยวกับภาษาเยอรมันดีแค่ไหน ลองมาทำแบบทดสอบภาษาเยอรมันได้ที่นี่

คำคมภาษาเยอรมัน

เรียนและฝึกภาษาเยอรมันผ่านคำคมเป็นอีกวิธีในการช่วยจำคำศัพท์ใหม่ในภาษาเยอรมัน

อ่านเรื่องสั้นภาษาเยอรมัน

ลองฝึกอ่านเรื่องสั้นภาษาเยอรมันเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจภาษาเยอรมันของคุณให้ดียิ่งขึ้น

CONNECT WITH US