เรียนภาษาเยอรมันผ่านคำคม

thinkgermanic

„Nicht die Menschen, die immer gewinnen sind die stärksten, sondern die die niemals aufgeben.“ - unbekannt

„Not the people who always win are the strongest, but those who never give up.” - unknown

"คนที่แกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่ชนะตลอด แต่คือคนที่ไม่เคยยอมแพ้" - ไม่ทราบผู้แต่ง

“Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben; nur Licht kann das. Hass kann Hass nicht vertreiben; nur Liebe kann das.” – Martin Luther King, Jr.

“Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that.” – Martin Luther King, Jr.

“ความมืดไม่อาจขับไล่ความมืด มีเพียงแสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้ ความเกลียดชังไม่อาจขจัดความเกลียดชัง มีเพียงความรักเท่านั้นที่ทำได้” – Martin Luther King, Jr.

คำคมภาษาเยอรมัน

"Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt.“ - Arthur Schopenhauer

"We seldom think of what we have, but always of what we lack." - Arthur Schopenhauer

“เราไม่ค่อยนึกถึงสิ่งที่เรามี แต่เรามักจะนึกถึงสิ่งที่เราขาด” - Arthur Schopenhauer

“Tu zuerst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche.” – Franz von Assisi

“First do what is necessary, then do what is possible, and suddenly you can do the impossible.” – Francis of Assisi

"อย่างแรกจงทำสิ่งที่จำเป็นก่อน จากนั้นทำสิ่งที่เป็นไปได้ แล้วทันใดนั้นคุณก็จะสามารถทำสิ่งที่ ‘เป็นไปไม่ได้’ ให้กลายเป็นจริง" – Francis of Assisi

คำคมภาษาเยอรมัน
คำคมภาษาเยอรมัน

Die Schönheit im Herzen eines Menschen ist erhabener als diejenige, die man mit Augen sehen kann. – Khalil Gibran

ความงามในหัวใจของมนุษย์นั้นสูงส่งยิ่งกว่าความงามที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา – Khalil Gibran

“Eine der schönsten Eigenschaften wahrer Freundschaft ist zu verstehen und verstanden zu werden.” - Lucius Annaeus Seneca

“One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood.” - Lucius Annaeus Seneca

"หนึ่งในคุณสมบัติที่สวยงามที่สุดของมิตรภาพที่แท้จริง คือการเข้าใจและการได้รับความเข้าใจ - Lucius Annaeus Seneca

คำคมภาษาเยอรมัน

“Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.” – Mark Twain

“Give every day the chance to become the most beautiful day of your life.” – Mark Twain

"จงเปิดโอกาสให้ทุกวันกลายเป็นวันที่สวยงามที่สุดในชีวิตคุณ" – Mark Twain

“Die Menschen sagen oft, dass Motivation nicht anhält. Tja, so ist es auch beim Baden - deshalb empfehlen wir dies täglich zu tun.” - Zig Ziglar

“People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing - that's why we recommend it daily.” – Zig Ziglar

"ผู้คนมักจะพูดกันว่า แรงบันดาลใจมันอยู่ได้ไม่นาน จะว่าไปแล้วการอาบน้ำมันก็อยู่ได้ไม่นานเช่นกัน เราขอจึงแนะนำให้ทำมันทุกวัน" – Zig Ziglar

คำคมภาษาเยอรมัน
คำคมภาษาเยอรมัน

„Der beste Zeitpunkt einen Baum zu pflanzen war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist jetzt!“ - Chinesisches Sprichwort

“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second-best time is now.” - Chinese Proverb

"เวลาที่ดีที่สุดที่จะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งคือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เวลาที่ดีรองลงมาก็คือ ‘ตอนนี้’" - สุภาษิตจีน

“Wenn wir nicht anfangen, ist es sicher, dass wir nicht ankommen können.” - Zig Ziglar

“If we don't start, it's certain we can't arrive.” - Zig Ziglar

“ถ้าเราไม่เริ่มต้น แน่นอนว่าเราก็จะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้” - Zig Ziglar

คำคมภาษาเยอรมัน
เรียนภาษาเยอรมันตัวต่อตัว

เรียนภาษาเยอรมัน

หากสนใจเรียนภาษาเยอรมัน สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้ด้านล่าง สอนทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน สำหรับบุคคลทั่วไป ติวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่ต้องการจะสอบหลักสูตรภาษาเยอรมันต่างๆ รับปรึกษาเกี่ยวกับภาษาเยอรมัน แนะแนวการเขียนรายงาน การไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน

CONNECT WITH US